Mwachidule

Select inayamba kugwira ntchito muno M’Malawi kumapeto a chaka cha 2009 ndipo ngongole yoyamba inaperekedwa mu February 2011. Mu August mchaka cha 2010, Select Malawi inalowa mumgwirizano ndi a Soros Economic Development Fund omwe anali okonzeka kupereka chithandizo kwa mabungwe omwe amafuna kupereka ngongole zokhudzana ndi zomanga nyumba mdziko la Malawi lomwe ndi losauka. Ndipo ngongole ya Select yochokera ku Soros Economic Development Fund inaperekedwa kudzera mundondomeko wazachuma pogwiritsa nthchito bank ya First Merchant (FMB).

Pozindikira kuti maunduna ambiri likulu lawo liri ku Lilongwe, Select inaganiza zokhanzikitsa ofesi yake yayikulu mumzindawu kuti izitha kulumikizana bwino ndi akulu akulu aboma. Select ili ndi ofesi zina mumzida wa Blantyre ndi Mzuzu komanso ofesi zazing’ono zokwana 19 madela ambiri muno mMalawi.

Select Financial Services panopa ndilimodzi la mabungwe akuluakulu omwe ndi akatswiri mu gawo lopereka ngongole zingongono kwa a Amalawi komanso ndilokhalo lomwe likupereka ngongole zokhudzana ndi zomanga nyumba.

Mawelengero a ngongole

Mungatipeze bwanji

Mkulu wa kampani: James Kajamu

Malo omwe tikupezeka:
Ofesi ya Lilongwe
Shop 7 ndi 8,
Hayyat Complex,
Kamuzu Procession Way,
P O Box 2489,
Lilongwe,
Malawi

Lamya: +265 175 8861

Fax Number: +265 175 8866

Nthambi yaku Blantyre

Bwana Wamkulu wa Ofesi:Harriet Saukira

Malo omwe tikupezeka:
Appollo Arcade,
Livingstone Avenue,
Blantyre

Bokosi:
C/O African Alliance
P.O BOX 3340
Blantyre

Lamya:
+265 18 30780 | +265 18 32356

Nthambii ya Mzuzu

Bwana Wamkulu wa ofesi: Paul Kavuta

Malo omwe mungatipeze:
Lutho Arcade, Moyanganizana ndi Malawi Revenue Authority (MRA)

Bokosi:
C/O Lutho Arcade
P.O.Box 225
Mzuzu

Gulu lotsogolera

James Kajamu

James Kajamu

Mkulu wa Bungwe

Zagwa Matale

Zagwa Matale

Mkulu Otolera Ndalama

Queen Phiri

Queen Phiri

Mkulu Oyang'anira Zochitika

Paul Kavuta

Paul Kavuta

Mkulu wa Nthambi (Mzuzu)

Macford Dick

Macford Dick

Mkulu wa Owelengera Ndalama

Harriet Saukira

Harriet Saukira

Mkulu wa Nthambi (Blantyre)

Mcwilly Toto

Mcwilly Toto

Mkulu Otolera Ndalama

Elvis Bauleni

Elvis Bauleni

Mkulu Woyang'anira Za Malonda